Om Reflectus

Vårt sätt att se det

På Reflectus har vi ambitionen att vara ett av Sveriges bästa företag inom projektutveckling och projektverksamhet.

Projektverksamheten är en viktig del av organisationens strategiska genomförande och utveckling; professionalitet och kompetens är vår ledstjärna i alla projektsammanhang.

Projekten ska ledas professionellt. Det är lika viktigt att skapa en god struktur som att skapa ett bra samarbete mellan människor. Det finns inte en entydig form eller ett genomförande som ger samma framgång i alla projekt utan strukturen skapar förutsättningar att anpassa projekten.

Vision

Reflectus uppfattas av omvärlden som professionella genom att vi skapar varaktigt mervärde för våra kunder. Detta uppnås genom att vi gör kunskapen om projekt tillgänglig för andra och alltid arbetar för att öka våra kunders förmåga att själva kunna driva projekt professionellt.