Anido Utbildning

Utbildning inom projektledning

Vi erbjuder enstaka kurser och längre utbildningsinsatser för dels styrelser och styrgrupper med projektansvar, samt även grundläggande projektutbildning för alla i organisationen.

Vi ger öppna kurser men kan också skräddarsy utbildningar efter era behov.

Att leda projekt.

En grundläggande projektledarkurs uppdelad på två dagar.
Denna kurs riktar sig till dig som arbetar i projekt och vill ha en grundläggande utbildning som varvas med konkret tillämpning i egna projekt. Kursen ger dig en bra grund, enkla verktyg och goda förutsättningar för att lyckas i ditt projektledarskap.

Att ingå i projekt.

En kurs för alla som på något sätt jobbar med projekt.
Detta är en grundläggande kurs i projektkunskap. Kursen riktar sig till dig som på något sätt arbetar med projekt och vill ha en grundläggande kunskap som ökar förståelsen för att arbeta i projektform.

 

Att styra projekt.

En kurs för styrgrupp, beställare och projektägare.
Kursen är fördelad på två halvdagar och fokus ligger på utveckla deltagarnas beställarkompetens samt rollen som styrgruppsmedlem. Vilken roll har styrgruppen och vilken roll har projektledaren?