Anido Råd & Stöd

Tjänster inom projektledning.

Vår konsultverksamhet omfattar tjänster till projektägare och projekt för att utveckla och effektivisera allt ifrån hela projektverksamheter till enskilda projekt. Genom våra rådgivnings- och konsulttjänster kan du som kund nå längre och bli mer fokuserad på att nå resultat.

Vi erbjuder följande tjänster inom området råd och stöd

Projektcoachning
Mentorsverksamhet för projektledare och projektpersonal. Genom coachning ges projekten förutsättningar för ett bra genomförande.Styrelsestöd Utvecklingslednings- och strukturstöd till styrelser, styrgrupper och/eller ledning i moderorganisation; för att etablera ett effektivt och fungerande ledningsarbete i och omkring projekt.

Projektstart
Stöd i utvecklingsarbetet och etablering av projekt. Genomgång av förutsättningar och ramar samt utveckling av styrdokument, planering och organisation.

Projektavslut
Stöd för att genomföra planenliga eller tidigarelagda avslut av projekt. Stöd till projektledning och styrelse/styrgrupp.

Projektledning
Projektledningsuppdrag eller deltagande i ledningsfunktionen i projekt för att ge effektiv styrning av projekt.

Projektstrategi
Utvecklande av strategi för företags- och organisationers projektverksamhet.

Metodstöd
Införande av Anidometodiken som metodstöd för projektetableringar. Anpassning av metodiken och i vissa fall utveckling av instrument för projektorganisationer med särskilda önskemål.